+90 (850) 515 0 550 info@pugedon.com.tr

Başkan'ın Mesajı

MEHMET AKAY | YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yurt dışından çöp ithal ediyoruz. Yanlış okumadınız, ülke olarak yurt dışından çöp ithal ediyoruz. Her yıl tonlarca pet şişe atığı ithal ediyoruz. Bu pet şişe atıklarından kilim, battaniye, kazak, eldiven, çorap vb. ürünler üretiyoruz. Kendi atıklarımızı ise etrafımıza atarak hem çevreyi kirletiyor, hem de gelecek nesillere sağlıksız ve yaşaması zor bir ülke bırakıyoruz.

Doğal kaynakların sınırsız olmadığı günümüzde bu kaynakların doğru şekilde kullanılmaması gelecekte tükenmesine sebep olacaktır. Bu durumu göz önüne alan dünya ülkeleri bunun için çalışmalarına hız katmıştır. Bu çalışmanın en önemlilerinden birisi ise geri dönüşümdür.  Bu şekilde ülkeler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için atıkların geri dönüştürülmesi  ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir.

Geri dönüşüm, potansiyel olarak yararlı maddelerin israfının önlenmesi için, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler uygulayarak yeni ürün ve malzemeler oluşturmak için yapılan imalat sürecinin tümüdür. Geri dönüşümde amaç taze hammadde tüketimini ve enerji kullanımını azaltmak, hava, su ve toprak kirliliğini önlemenin yanında çöp ve atık malzeme miktarını minimum düzeye düşürmek olarak sıralanabilir.

Türkiye’de yaklaşık yılda 1,5 milyar liralık geri kazanılabilir atık çöpe gitmektedir. Dünyada her yıl ortaya çıkan 2,1 milyar ton atığın büyük bölümü, düzenli çöp depolama alanlarına gömülüyor. Bu miktar, potansiyel olarak 4,5 milyar varil petrol eşdeğeri enerji içeriyor. Söz konusu enerji miktarı ise, dünya elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayabilecek seviyede.

Bugün yaklaşık olarak Türkiye’de yılda 25 milyon ton evsel atık, 1,2 milyon ton endüstriyel atık, 100 bin ton tıbbi atık ve 530 bin ton elektronik atık ortaya çıkıyor. Yalnızca cep telefonu atığının yılda yaklaşık bin ton olduğu tahmin ediliyor.

GERİ DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE;

Doğal kaynaklarımız korunur

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır.

Enerji tasarrufu sağlanır

Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir.

Ekonomiye katkı sağlanır

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir.  Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir.

Atık miktarı azalır

Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur.

Gelecek için yatırımdır

Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır.

   

GERİ DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI

Geri dönüşümün en büyük avantajı doğal kaynaklarımızı korumamıza yardımcı olmasıdır. Kullanılan metaller, plastikler, kağıtlar, cam türevi malzemeler uzun yıllar doğada kalıp toprağın verimini düşürebilmektedir. Geri dönüşümde hem doğa korunmuş olur hem de sektörel açıdan hammadde maliyetleri düşürülmüş olur. Bütün bunların yanında enerji verimliliğini artırır.

Dönüşüm çevreyi nasıl korumakta?

► Doğada cam şişe 4 bin yılda, plastik bin yılda yok olmaktadır.

►1 ton cam atığın geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanmaktadır.

►1 ton lastik atığın geri dönüşümü ile %95 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

►Dünya kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa her yıl 8 milyon hektar orman alanı korunabilir.

►Alüminyum atıklar geri kazanıldığında kirletici baca gazı emisyonu %99 azalmaktadır.

►1 ton kağıt/karton atığın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesini önlemek mümkündür.

 

PUGEDON – ECOMAC – PUGEMAK

1994 yılından beri birçok sektörde başarılı çalışmalara imza atan TİMTAŞ YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. bugün İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde Profesyonel Site Yönetim Hizmetleri sektöründe hizmet vermektedir.

Son yıllarda ödüllendirme sistemi ile geri dönüşebilir ambalaj atıklarının nihai tüketici aracılığı ile toplanması ve milli ekonomiye kazandırılması Türkiye’ de ve Dünya’ da inovatif bir çözüm olmuştur.

Bu kapsamda TİMTAŞ YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. yıllardır elde ettiği bilgi ve birikimi AR-GE çalışmaları ile birleştirerek 2014 yılında Geri Dönüşüm Otomatları Sektörüne yatırım yapmıştır. Türkiye ve Dünyanın en önemli gündemlerinden birisini oluşturan Geri Dönüşüm Sektöründe PUGEDON, ECOMAC ve PUGEMAK markaları ile Türkiye’ nin en büyük SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ’ ne imza atmıştır.

TİMTAŞ YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. bugün PUGEDON, ECOMAC ve PUGEMAK markalı ürünleri ile ekolojik hayata destek verirken; geri dönüşüm konusunda toplumu bilinçlendirerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflemektedir.

TİMTAŞ YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. tüm ürünlerinde ödüllendirme sistemini dikkate almıştır.

PUGEDON, pet şişe, cam şişe, metal kutu gibi geri dönüşebilir ambalaj atıkları atıldığında aşağıdaki haznesinden sokaktaki minik dostlarımıza mama hediye eden bir geri dönüşüm otomatıdır.

ECOMAC, pet şişe, cam şişe, metal kutu gibi geri dönüşebilir ambalaj atıkları atıldığında  haznesinden öğrencilere kalem hediye eden bir geri dönüşüm otomatıdır.

PUGEMAK, pet şişe, cam şişe, metal kutu gibi geri dönüşebilir ambalaj atıkları atıldığında kullanıcılara puan hediye eden bir geri dönüşüm otomatıdır.

Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir çevre dileğiyle…